გალერეა

პროექტის „სომხურ-აზერბაიჯანული ეთნიკური ჯგუფების ურთიერთობა საქართველოში (ქვემო ქართლი) და მათი სამოქალაქო ინტეგრაციის დინამიკა”
2018 წლის 13 დეკემბერი, სემინარი

ყაზბეგი