მთავარი

 

კავკასიის ხალხთა საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

კხსსკი-ის ძირითადი მიზანია

  •  ხელი შეუწყოს კავკასიის ხალხთა და რეგიონში არსებულ პრობლემათა მეცნიერულ შესწავლას, მოახდინოს ქართული, კავკასიური და უცხოური ინტელექტუალური პოტენციალის ამ სფეროში კოორდინირება.
  • განახორციელოს კონკრეტული ღონისძიებები – ისტორიის, კონფლიქტოლოგიის, რელიგიის, პოლიტოლოგიის, ეთნოლოგიის, სოციოლოგიის და სხვა მიმართულებით, კვლევებისათვის. 
  • დასახოს გზები კავკასიაში სამეცნიერო კვლევის გაუმჯობესებისათვის.
  • თანამედროვე კონტექსში შეისწავლოს კავკასიის კულტურულ-ისტორიული მემკვიდრეობა და კავკასიის ხალხთა ეთნოკულტურული, სოციალური და პოლიტიკური სპეციფიკა. 
  • განსაზღვროს მისი ადგილი და როლი როგორც რეგიონალური, ისე გლობალური (მსოფლიო) მასშტაბით.

ინსტიტუტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი:

საქართველოს ეროვნულ მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპოდენტი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი  ლია მელიქიშვილი.

კავკასიის ხალხთა საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭო: ლია მელიქიშვილი (სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე), სერგო არუთინოვი, ნანა ხაზარაძე, თამარ დრაგაძე, ნათია ჯალაბაძე,  ლავრენტი ჯანიაშვილი, ვახტანგ მაისაია, გოდულა კოზაკი,  ოლეგ გენისარეცკი,  პატრიცია პრზესლავოვიჩი , ფრანსუაზა კომპანიენი, პიტერ სკანლიკი 

კხსსკის თანამშრომელთა მიერ გამოქვეყნებული ნაშრომები