მისამართი

ინსტიტუტის ელექტრონული ფოსტა: lmelikishvili@hotmail.com,  jlavrenti@yahoo.com

ინსტიტუტის ფაქტიური მისამართი: საქართველო. თბილისი, შარტავას 44