სამეცნიერო საბჭო

კავკასიის ხალხთა საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭო

ლია მელიქიშვილი

სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს ეროვნული მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპოდენტი (საქართველო).

სერგო არუთინოვი

ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, რუსეთის მეცნირებათა აკადემიის წევრ-კორესპოდენტი (რუსეთი)

ნათია ჯალაბაძე

ისტორიის დოქტორი (საქართველო)

ნანა ხაზარაძე

ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი (საქართველო)

თამარ დრაგაძე

 ეთნოლოგიის დოქტორი, (ინგლისი)

ვახტანგ მაისაია

პოლიტოლოგიის დოქტორი, პროფესორი (საქართველო)

ლავრენტი ჯანიაშვილი

ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი (საქართველო)

გოდულა კოზაკი

 ეთნოლოგიის დოქტორი, მარბურგის უნივერსტიტეტი, პროფესორი (გერმანია)

ოლეგ გენისარეცკი

 ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, პროფესორი (რუსეთი)

პატრიცია პრზესლავოვიჩი

ეთნოლოგიის დოქტორი, ვარშავის უნივერსტიტეტი, პროფესორი (პოლონეთი)

ფრანსუაზა კომპანიენი

სოციალურ ანთროპოლოგიის დოქტორი, თავისუფალი უნივერსტიტეტი, პროფესორი, (ნიდერლანდები)

პიტერ სკანლიკი 

სოციალურ ანთროპოლოგიის დოქტორი, პარდუბიცის უნივერსტიტეტი, პროფესორი (ჩეხეთი)